Presentació

La Facultat de Ciències Experimentals posseeix una dilatada experiència en la impartició de la docència de titulacions com a Estadística, Bioquímica i Ciències Ambientals. Actualment la Facultat ofereix els nous títols de Grau en Biotecnologia i en Ciències Ambientals, així com diversos màsters relacionats. Professors pertanyents a una vintena d’àrees de coneixement participen en la docència dels graus, i desenvolupen la seua investigació en les principals disciplines de les Ciències, tals com a Matemàtica Aplicada, Estadística, Investigació Operativa, Informàtica, Física, Química, Bioquímica, Genètica, Botànica, Ecologia, Zoologia, Toxicologia, Edafologia, Geologia i altres temes relacionats.

La Facultat ofereix una àmplia gamma d’instal·lacions destinades a la formació tant acadèmica com a personal dels alumnes, a la millora de les seues habilitats i a l’adquisició de l’experiència necessària per al desenvolupament posterior de la seua carrera professional en les àrees de Medi ambient i Biotecnologia. Les nostres grans oportunitats d’ensenyament i investigació estan estretament lligades a l’alta qualitat de la producció científica dels investigadors que formen part de l’equip docent de la Facultat. Les activitats d’investigació cobreixen un ampli espectre que va des de la resolució de qüestions científiques bàsiques a la investigació aplicada, passant per la transferència tecnològica.